Święta

Czwartek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezb. i dr Kościoła

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4245007

 Domowy Kościół jest posoborowym ruchem świeckich w Kościele, gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie (zwanego potocznie „Oazą”), założonego w latach 70. XX wieku przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Ideał duchowości małżeńskiej jako wspólnego dążenia małżonków ku Bogu został zaczerpnięty z międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame. Duchowość ta jest realizowana poprzez przyjęcie w codzienności tzw. zobowiązań, którymi są:

1)      codzienna modlitwa osobista (tzw. namiot spotkania),

2)      regularna lektura Pisma Świętego,

3)      modlitwa małżeńska,

4)      modlitwa rodzinna,

5)      comiesięczny dialog małżeński,

6)      wypracowana wspólnie przez małżonków „reguła życia”,

7)      coroczny udział w rekolekcjach formacyjnych (dwutygodniowej Oazie Rodzin lub trzydniowych tzw. ORAR-ach)

Raz w miesiącu małżonkowie spotykają się w tzw. kręgu – stałej grupie 4–7 małżeństw. Spotkanie kręgu rodzin składa się z następujących części:

        dzielenia się życiem podczas symbolicznego posiłku – mówieniem o działaniu Boga w wydarzeniach, radościach i troskach naszego życia;

        modlitwy – dzielenia się Ewangelią lub innymi formami spotkania ze słowem Bożym, w tym odmawianie tajemnicy różańca z dopowiedzeniami;

        formacji – dzielenia się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; a także omawiania nowego tematu studyjnego (poświęconemu kerygmatowi, liturgii lub wspólnocie Kościoła).

Kręgi z rejonu i całej diecezji spotykają się kilka razy do roku na Dniach Wspólnoty. Miejscami spotkań są też ORAR-y oraz diakonie – zespoły zajmujące się konkretną posługą, np. miłosierdzia, modlitwy, ewangelizacji, ochrony życia i wyzwolenia człowieka.

 

Kontakt do osób odpowiedzialnych:

Barbara i Lech Mikłaszewiczowie

tel.: 503 318 371

e-mail: lechmiklaszewicz@gmail.com