NIEDZIELA PALMOWA 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  05.04.2020

Dziś Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielkie Tydzień. Zgodnie z wytycznymi naszego Biskupa liturgia wielkiego tygodnia będzie miała następujący przebieg:

·        Dziś nabożeństwo pasyjne Gorzkie Żale o godz. 17.00 transmitowane na stronie internetowej parafii.

·        Ograniczony jest udział w Mszy św. do maksymalnie 5 osób szczególnie dla zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny.

·        Msze św. do środy będą odprawiane zgodnie z porządkiem dni powszednich tj. 7.00, 7.30 i 18.00.

·        Z sakramentu pokuty [spowiedzi] można skorzystać w kaplicy przy bocznym wejściu do naszego kościoła podczas Mszy św. i po wieczornej Mszy św. do godz. 20.30 . W Wielką Środę będzie DZIEŃ SPOWIEDZI w bocznej kaplicy kościoła, wejście do kaplicy zewnętrznymi drzwiami. Spowiedź od godz. 9.00 – 13.00, przerwa do godz. 15.00. Od godz. 15.00 do 18.00, a potem w czasie Mszy świętej.

·        O godz. 20.30 modlitwa różańcowa za chorych i opiekujących się nimi.

·        W Wielki Czwartek Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

·        Liturgia Meki Pańskiej w Wielki Piątek o godz. 18.00.

·        Wigilia Paschalna w sobotę 11 kwietnia o godz. 18.00.

·        W Wieli Piątek i Wielką Sobotę o godz. 8.00 nabożeństwo „Ciemnej Jutrzni”.

·        Zachęcamy w Wielkim Tygodniu do adoracji Najświętszego Sakramentu. Ze względu na ograniczenia ilości osób mogących być w kościele prosimy chętnych o wybranie dla siebie wolnego terminu i zapisanie się w zakładce ADORACJA bądź przez telefon zamieszczonym na stronie internetowej parafii.

·        Nie będzie w kościele błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny, ale zalecamy pobłogosławić „święconkę” przed wielkanocnym śniadaniem w domu rodzinnym według wzoru zamieszczonego na naszej lub kurii stronie internetowej.

·        W Niedzielę Zmartwychwstania [Wielkanoc] Msze św będą odprawione o goz. 7.00, 9.30, 11.00. 12.30 i 18.00, a w poniedziałek wielkanocny Msze św. według porządku niedzielnego.

·        Na stronie internetowej naszej parafii będą transmitowane Msze św. i liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00, modlitwy wieczorne o godz. 20.30 oraz nabożeństwo „Ciemnej Jutrzni” w piątek i sobotę o godz. 8.00, a w Wielkanoc o godz. 7.00, 11.00 i 18.00.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie oraz za wpłaty na (dostępne na stronie internetowej parafii) konto parafialne, które wpływają zamiast tradycyjnych ofiar Jednocześnie informujemy, że PARAFIA NIE WYSYŁA ŻADNYCH SMS-ÓW z numerem konta, na które takie wpłaty należy przelewać. Obecna sytuacja jest już, niestety, wykorzystywana przez różnego rodzaju oszustów.

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.  

 

Jak prawidłowo uczestniczyć we Mszy Świętej online
 https://www.youtube.com/watch?v=l8v2SWoPqbY&feature=youtu.be

Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

DEKRET

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.

Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.