Ksiądz Proboszcz

Ks. Kanonik Kazimierz Sokołowski

mianowany proboszczem parafii Radość w 2005 roku

 


Wikariusze

Ks. Grzegorz Grzymkliewicz mianowany wikariuszem parafii Radość w 2015 roku. 


Ks. Piotr Figauzer

mianowany wikariuszem parafii Radość w 2010 roku.


Rezydent

Ks. Jacek Bazarinik
Kapelan Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu