Święta

Niedziela, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Czwarta Niedziela Wielkanocna

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1774358

Ksiądz Proboszcz

Ks. Bronisław Micek

mianowany proboszczem parafii Radość w 2017 roku

 


Wikariusze

Ks. Grzegorz Grzymkliewicz mianowany wikariuszem parafii Radość w 2015 roku. 


 

Ks. Maciej Chibowski

mianowany wikariuszem parafii Radość w 2017 roku.


Rezydent

Ks. Jacek Bazarinik
Kapelan Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu