Święta

Piątek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1820165

KSIĄDZ PROBOSZCZ

 

Ks. Bronisław Micek

mianowany proboszczem parafii M.B. Anielskiej w Radości w 2017 roku.


Wikariusze

Ks. Kamil Sulich

mianowany wikariuszem parafii M.B. Anielskiej w Radości w 2018 roku.

 

Ks. Grzegorz Grzymkliewicz

mianowany wikariuszem parafii M.B. Anielskiej w Radości w 2015 roku. 


Rezydent

Ks. Jacek Bazarinik
Kapelan Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu