INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA


Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego zawieszamy przygotowanie do sakramentu bierzmowania do odwołania. 

 

Najbliższe spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania 1 marca po Mszy św o godz. 18.00 w kościele, a kolejne 29 marca. Przypominamy, że na najbliższe spotkanie przynosimy wypełnione kartki 1 Katechezy.

 

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania uzupełnia łaskę chrztu świętego. W tym sakramencie otrzymujemy Ducha Świętego, który umacnia nas w wierze i miłości. Przez sakrament bierzmowania Jezus Chrystus udziela nam szczególnej mocy Ducha Świętego i zobowiązuje nas do większej odpowiedzialności za Kościół. Duch Święty w sakramencie bierzmowania umacnia naszą wiarę, abyśmy umieli o niej świadczyć wobec innych. Obdarza nas pełnią swoich darów, dzięki którym stajemy się posłuszni Bożym natchnieniom. Bierzmowania udziela ksiądz biskup młodzieży I klas liceum. Sakrament bierzmowania poprzedza 2 - letnia katechizacja przy parafii. Są to comiesięczne spotkania, które mają pogłębić wiarę każdego młodego człowieka.