Sakrament bierzmowaniaSakrament bierzmowania uzupełnia łaskę chrztu świętego. W tym sakramencie otrzymujemy Ducha Świętego, który umacnia nas w wierze i miłości. Przez sakrament bierzmowania Jezus Chrystus udziela nam szczególnej mocy Ducha Świętego i zobowiązuje nas do większej odpowiedzialności za Kościół. Duch Święty w sakramencie bierzmowania umacnia naszą wiarę, abyśmy umieli o niej świadczyć wobec innych. Obdarza nas pełnią swoich darów, dzięki którym stajemy się posłuszni Bożym natchnieniom. Bierzmowania udziela ksiądz biskup młodzieży I klas liceum. Sakrament bierzmowania poprzedza 2 - letnia katechizacja przy parafii. Są to comiesięczne spotkania, które mają pogłębić wiarę każdego młodego człowieka.

Poszczególne grupy spotykają się raz w miesiącu ze swoimi animatorami

 

 

   Kandydaci do bierzmowania rozpoczynają w tym roku szkolnym (2016/2017) swoje spotkania:

·   rok I (klasy 3 gimnazjum) dziewczętaz Bajkowej i szkół poza parafią 23 kwietnia po Mszy Św. wieczornej w domu parafialnym

.  rok I (klasy 3 gimnazjum) chłopcy ze szkół z Bajkowej, Wilgi i z poza parafii 23 kwietnia po Mszy Św. wieczornej w domu parafialnym

·  rok II dziewczęta i chłopcy 23 kwietnia po Mszy Św. wieczornej w kościele

BIERZMOWANIE BĘDZIE 25 MAJA (CZWARTEK) O GODZ. 18.00 UDZIELI GO KS. BP KAZIMIERZ ROMANIUK