Sakrament bierzmowaniaSakrament bierzmowania uzupełnia łaskę chrztu świętego. W tym sakramencie otrzymujemy Ducha Świętego, który umacnia nas w wierze i miłości. Przez sakrament bierzmowania Jezus Chrystus udziela nam szczególnej mocy Ducha Świętego i zobowiązuje nas do większej odpowiedzialności za Kościół. Duch Święty w sakramencie bierzmowania umacnia naszą wiarę, abyśmy umieli o niej świadczyć wobec innych. Obdarza nas pełnią swoich darów, dzięki którym stajemy się posłuszni Bożym natchnieniom. Bierzmowania udziela ksiądz biskup młodzieży I klas liceum. Sakrament bierzmowania poprzedza 2 - letnia katechizacja przy parafii. Są to comiesięczne spotkania, które mają pogłębić wiarę każdego młodego człowieka.

Poszczególne grupy spotykają się raz w miesiącu ze swoimi animatorami

 

 

   Kandydaci do bierzmowania rozpoczynają w tym roku szkolnym (2016/2017) swoje spotkania:

·       rok I (klasy 3 gimnazjum) dziewczętaz Bajkowej i szkół poza parafią 5 lutego po Mszy Św. wieczornej w domu parafialnym

.      rok I (klasy 3 gimnazjum) chłopcy ze szkół z Bajkowej, Wilgi i z poza parafii 22 stycznia po Mszy Św. wieczornej

·       rok II dziewczęta – grupa pp. Laskusów - 5 lutego po Mszy Św. wieczornej w domu parafialnym

·       rok II chłopcy (cały rocznik) po feriach zimowych