Święta

Niedziela, Oktawa Wielkanocna
Rok C, I
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1964305

 INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

 Spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania dbywają się w domu parafialnym przy ul. Izbickiej 7 w niedziele o 19.00  w następującym porządku:

GRUPA 1 - II niedziela miesiąca - 10 marca i 14 kwietnia

GRUPA 2 - IV niedziela miesiąca - 24 lutego i 24 marca

GRUPA 3 - I niedziela miesiąca -  3 marca i 7 kwietnia

GRUPA 4 - II niedziela miesiąca - 10 marca i 14 kwietnia

GRUPA 5 - III niedziela miesiąca - 17 lutego i 17 marca

GRUPA 6 - III niedziela miesiąca - 17 lutego i 17 marca

GRUPA 7 - I niedziela miesiąca -  3 marca i 7 kwietnia

 

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania uzupełnia łaskę chrztu świętego. W tym sakramencie otrzymujemy Ducha Świętego, który umacnia nas w wierze i miłości. Przez sakrament bierzmowania Jezus Chrystus udziela nam szczególnej mocy Ducha Świętego i zobowiązuje nas do większej odpowiedzialności za Kościół. Duch Święty w sakramencie bierzmowania umacnia naszą wiarę, abyśmy umieli o niej świadczyć wobec innych. Obdarza nas pełnią swoich darów, dzięki którym stajemy się posłuszni Bożym natchnieniom. Bierzmowania udziela ksiądz biskup młodzieży I klas liceum. Sakrament bierzmowania poprzedza 2 - letnia katechizacja przy parafii. Są to comiesięczne spotkania, które mają pogłębić wiarę każdego młodego człowieka.