Święta

Piątek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Augustyna z Canterbury, biskupa albo wsp. św. Pawła VI, papieża

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
3213548

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Z radością pragniemy zawiadomić, że przy naszej parafii odbywają się spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich w każdy piątek o g. 19.00 /po Mszy św. wieczornej/ w sali w Domu Parafialnym. Na spotkanie może przyjść każdy, bez ograniczenia wieku, niezależnie od sytuacji życiowej, duchowej czy rodzinnej /także osoby samotne/. Myślą przewodnią Ruchu jest pragnienie świętości opartej na nauce życia wewnętrznego św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Lisieux, św. Maksymiliana Kolbe oraz św. S. Faustyny Kowalskiej. Podstawą duchowości jest budowanie na co dzień wspólnoty życia z Matką Bożą. Opiekunem jest Ks. Piotr Figauzer