Święta

Poniedziałek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Marii Magdaleny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4293697

WYPOMINKI 2022

 

1. + Za zmarłych księży, którzy pracowali w tutejszej parafii, fundatorów i dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. bp Władysława Miziołka, ks. abp Henryka Hosera, ks. bp Józefa Zawitkowskiego, ks. bp Mariana Dusia, ks. Kazimierza Sokołowskiego, ks. Mirosława Deca, ks. Adama Krukowskiego, ks. Eugeniusza Bączka, ks. Maksymiliana Majewskiego, ks. Mariana Mireckiego, ks. Wiesława Kalisiaka, ks. Adama Maduzia, ks. Jana Murziaka, ks. Stanisława Żebrowskiego, ks.  Stanisława Budzińskiego, ks. Kazimierza Konowrockiego, ks. Zygmunta Krysztopę, ks. Jana Sikorskiego, ks. Aleksandra Smogorzewskiego, ks. Adama Szkupa, ks. Stanisława Kanię, ks. Jana Ludeczewskiego.

2. + Cecylię, Józefa, Jana, Janinę Władysława, Genowefę, Michała, Bronisławę, Michała, Adama, Krzysztofa, Teresę, Józefę, Janinę Micków, Stanisława, Romualda, Marię, Józefa, Katarzynę, Antoniego Sroka, zm. z cr. Micków, Sroków, Jana, Wiktorię, Jana Iskra. Michała Dumana, Władysławę i Stefana Rogozińskich, Bronisławę Nosal i jej męża. Zygmunta Kawę, Józefa Bryka, Marię, Franciszka Gęza, Janinę i Jerzego Klimczaków, Annę Zakrzewską. Bronisława Wojtyłę, Stanisława Skorupę, Jerzego Witana.

3. + Henryka Miszczaka, Stanisława Mazek, Józefa, Bronisławę, Stefana, Antoniego Walczyńskich, Wacława, Michalinę, Antoniego, Reginę Kielczyków. Alicję Wiśniewską, Halinę Figurę, Bogumiłę i Zygmunta Wierczuków, Józefa Rożkowskiego, Henrykę Kurkowską, Halinę, Mirosława, Michała Woźniszczuków, Krystynę Szczepańską, Magdę i Leszka Domaradzkich, Bolesława, Krystynę, Marka, Wojciecha Filipków, Franciszka i Sławomira Saczywko, Joannę Konec, Marię i Edwarda Mroczkowskich, zm. z cr. Bilewiczów, Mroczkowskich.

4. + Józefa Kura, Jadwigę Niżałowską, Bogdana Pustelnika, zm. z cr. Pustelników i Roszkowskich. Czesławę Sokołowską. Barbarę, Halinę, Franciszka, Edwarda Podgórskich, Michalinę i Bronisława, Jerzego Sobiechów, Halinę Twardo, Halinę Wagner, Karola Czajkowskiego, Jerzego Filipiaka, Hannę Bartosiak. Helenę, Józefa Szymańskich. Genowefę, Marię, Jakuba Gąsiorowskich, Stanisławę i Eugeniusza Ornochów.

5. + Janusza, Annę, Karola, Amelię, Leonarda, Alicję, Zdzisława Morawskich, Halinę i Mariana Siwków, Wiktorię i Bonifacego, Annę, Zachariasza, Stanisława, Reginę  Romanowiczów, Księży Salezjanów: Jana, Mariana i Jana, Magdalenę, Pawła Petruczyników, Annę i Jana Czeczotów, Karolinę i Makarego, Aleksandrę Chmielewskich, Siostry Szarytki: Lucynę i Genowefę, Ojca Werbistę Artura Chludzińskiego.

6. + Annę Wójcik, Małgorzatę Piotrowską, Waldemara Czerniakowskiego, Elżbietę Klos, Jolantę Gajda. Henryka, Anielę, Henryka Skłodowskich, Jana, Janinę, Barbarę, Feliksa, Marię Leszczyńskich, Bolesławę i Leopolda Kamińskich, Adama, Józefę Przeździeckich, Jadwigę, Franciszka, Stanisława, Romana Nienałtowskich, Kazimierza Jóźwiaka, Wiesławę Nalewajko-Kamińską, Krystynę Skoczeń.

7.  + Józefę, Anatolija, Wiktora, Leona, Michała, Wiktora, Wasyla, Igora, Anatolija, Mikołaja, Irenę, Marię, Stanisława, Aleksandra, Genadija, Zm. z cr. Zacharowych, Stockich i Waskiewiczów. Pawła, Sergija, Wołodymyra, Annę, Marię, Julię, Leontinę, Kazimierę, Wołodymyra, Ludmiłę, Anatolija, Wiktora, Zinę i Ronina, za dusze w czyśćcu cierpiące i za tych, którzy zginęli na Ukrainie.

8. + Aleksandra Jaroszewicza, Kazimierza i Bogusława Wierzbickich,  zm. z cr. Jarosiewiczów i Nowaków. Andrzeja, Zofię, Stanisława Sobotków, Tadeusza, Ewę Gmitrzuków, Krystynę Maternę. Konstantego, Helenę, Mariannę, Bolesława, Krystynę, Stefana, Jana, Katarzynę, Mariannę, Juliana. Feliksa, Marię, Andrzeja Luszawskich. Zm. z cr. Bernackich i Malinowskich.

9. + Leontynę, Anatolija, Anielę, Filipa, Stanisławę, zm. z cr. Maliszewskich, Łukasiewiczów, Atamaniuków, Janusza, Irenę, Andrzeja, Stanisława, za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłe osoby życia konsekrowanego. Jana, Henryka, rodziców Sychowiczów, Henryka Matoska oraz jego rodziców, Mariannę i Józefa Klochów oraz ich rodziców. Zofię i Bronisława Rońdów, Hannę i Jerzego Wesołowskich.

10. + Józefę i Władysława Gajowniczków, Juliannę, Janinę, Stanisława, Stanisławę, Mariannę Baranów, Mariana Mazurka, Leokadię, Mariana Maciaków, Beatę Kaczmarską, Gabrielę Mucha, Zenona i Annę Wołyńców, ks. Jana Kaczkowskiego, zm. z cr. Maciaków i Paźniewskich. Wiesława, Marię, Izabelę, Edwarda Błachniów, Julię i Aleksandra Janaszków.

11. + Henryka, Teresę Bylinków, Ryszarda, Mariannę, Zygmunta Juszczaków, Romana Ostaniewicza, Sylwestra, Walentynę Nikodemów, Marka, Zbigniewa Bednarskich, Zm. z cr. Bylinków, Michalików, Sternów. Stanisława, Czesława, Stanisławę, Edwarda, Hannę Zadrożnych, Stanisława, Felicję, Dariusza, Gawryszewskich, Jerzego Kiełczewskiego. Zm. z cr. Pieniążków i Szarskich.

12. + Marię, Jana Gruberów, Władysława, Annę, Joannę, Stefana, Janinę Borowieckich. Antosia, Jerzego, Teresę, Helenę, Karola Kowalczyków, Danutę, Zofię, Izydora Huków, Władysława, Stanisławę Mikulskich, Jacka Kubackiego, Artura Zająca, Anielę i Leona Serafinów. Emilię, Stanisława, Michała, Helenę, Walerię, Marię Janusów, Genowefę Czachor, Marię i Jana Lubachów.

13. + Siostrę Urszulę – Zmartwychwstankę, Wojciecha Łukaszewicza, Edwarda i Franciszkę Słupczyńskich, zm. z cr. Pielasów oraz duszę w czyśćcu cierpiące. Helenę i Jana Błasiaków, Aleksandra i Władysławę Sowulów, zm. z cr. Błasiaków, Sowulów, Pełków, Janusów. Henryka Hamerskiego i jego rodziców: Jadwigę i Jana, Marię-Weronikę Zielińską, męża Leonarda, córkę Bożenkę, Dariusza Wojtczaka, córkę Izabelkę i ojca Ryszarda, Antoniego i Franciszkę Mazów.

14. + Jana, Alinę Krawczyków, Rafała, Mariannę, Janinę Frelków, Leokadię Szostak, Maksa Wajsberga, Adelę Dobrynin, Bernarda Anczarskiego, Piotra Bachańskiego. Zm. z cr. Ślepowrońskich, Rogalskich, Komudów, Fijałkowskich, Rutkowskich. Jana, Eugenię, Stanisława, Leszka Kruszewskich, Rafała Jabłońskiego, Jędrzeja Szymańskiego, Marię Kłębek, Mieczysława Tyszko, zm. z cr. Głaszewskich oraz duszę w czyśćcu cierpiące.

15. + Teresę, Tadeusza, Lidię, Waldemara, Marię, Szczepana Domżalskich, Zofię, Beatę Roszczyk, Marię, Stanisława, Zofię, Kazimierza Pogorzelskich, Zbigniewa, Wacławę, Tomasza, Edmunda, Mariana, Janinę Aratyków, Wacława, Marię Tofilów, Adama Romatowskiego, Zofię Janiszowską, Hannę Gadecką, Marcina Nidę, Kalinę Niezgodę, Pawła Izdebskiego, Jakuba Górniaka.

16. + Helenę, Władysława Makowskich, Jana Piwek. Zm. z cr. Szanajców, Korwin-Kossakowskich, Trusiewiczów. Tadeusza, Irenę, Władysława, Andrzeja Piłków. Marię, Antoniego, Mariana Dobrzańskich, Teresę Warmińską, Elżbietę i Wojciecha Buczwińskich, zm. z cr. Kondratowiczów. Jadwigę, Edwarda Wrzosów, Eugenię, Stefana Pietrzaków, Przemysława, Teresę, Leszka Bieugin, Stanisława Maliszewskiego, zm. z cr. Więsików.

17. + Irenę, Helenę, Jana, Franciszka. Tadeusza, Mariannę, Franciszka Kryśkiewiczów, Stanisławę, Stanisława, Jana, Józefa Kołaczkowskich. Krystynę, Tadeusza, Jana Gwiazdowiczów, Krystynę Olszak, Zofię, Juliana Michalskich, Mieczysława, Marię Mijał, Mateusza Raka. Wandę Rasińską, Henryka Czaplickiego. Irenę, Jana Załęskich, Marię, Bronisława Wolińskich, Sławomira Nitczyńskiego, Michalinę, Paulinę, Zygmunta, Wandę, Ignacego Załęskich, Sabinę Boguszewską.

18.  + Stanisława, Stanisławę, Danutę, Mariana, Lecha Skroczak, Krystynę, Edwarda Czyszczoń, Jerzego, Danutę Małysiak, Halinę Świętek, Genowefę, Kazimierza, Ireneusza, Stanisława, Marię, Tadeusza, Antoniego, Aurelię Stolarkiewiczów. Marcelego, Mieczysławę, Edwarda Krzywickich, Tadeusza Kowalskiego, Danutę i Jerzego Gawryków.

19. + Jana, Juliannę, zm. z cr. Kamińskich, Bronisława, Cecylię, Wiesława, zm. z cr. Trzaskowskich. Marię, Zygmunta, Leokadię, Tadeusza Matuszewskich, Katarzynę, Teofila Mazurów, zm. z cr. Matuszewskich i Mazurów. Artura, Elżbietę, Zbigniewa, Euralię, Halinę, Genowefę, Ryszarda, Genowefę, Iwonę, Helenę, Włodzimierza, Ewę, Zofię, Jacka, Tadeusz, Jadwigę, Barbarę, Krzysztofa, duszę w czyśćcu cierpiące.

20. + Ks. Józefa Gniewniaka, ks. Adama Krukowskiego, ks. Kazimierza Sokołowskiego, Barbarę, Wiktora Wieczorków, Zofię, Jerzego Dzierzyńskich, Marysię Jamroz, Marcina Wójcickiego, Janusza Wałkuskiego, zm. z cr. Wieczorków, Ulewiczów, Stypułów, Dzierzyńskich, Swierczewskich, Konopnickich, Szancerów, Szafarczyków, Józefowiczów, Banasiów, Kwiatkowskich, Evarist Galua.

21. + Mirosława, Marcina, Leokadię, Aleksandra, Leontynę, Stanisława, zm. z cr. Jerzych, Wiktora, Klementynę, Stanisława, Anielę, Marka, zm. z cr. Wiąckowskich, Władysława, Czesława, Jana, Genowefę, zm. z cr. Mikusków, Emilię, Bolesława Białobrzeskich, Jana, Piotra, zm. z cr. Konstantych, Kazimierza, Andrzejka, Nadzieję, Wiesława, zm. z cr. Milczarków, Zofię, Krystynę, Jana, Franciszka, Melanię zm. z cr. Pałaszów, Bogdana, Artura, Zenona Ciecierskich, Bronisławę.

22. + Krystynę, Zbigniewa, Edmunda, Władysławę, Władysława Kochan, Jana, Józefę, Grażynę Wróbel, Jana Michalika, Rafała i Adama Wicher, Alicję Gołaszewską, Stanisława Książka, Ks. Kazimierza Dominiaka, Kazimierza, Eugenię, Józefa Filarów. Józefa, Roberta Korzeniewskich, księży: Ireneusza, Andrzeja, Józefa, zm. z cr. Korzeniewskich, Dzikowskich, Jadwigę, Marię.

23. + Mikołaja, Kalinę, Annę, Adama, Malwinę, Wojciecha, Jana, Piotra, Hannę, Katarzynę, Jadwigę, Krzysztofa Nowina-Konopków, Jerzego, Halinę, Zofię Wesołowskich, Benedykta, Różę, Katarzynę, Barbarę Żółtowskich, Jana, Magdalenę, Władysława Serwatowskich, Adama Kieniewicza, Jacka Pietrusińskiego, Jadwigę Sotę, ks. Krzysztofa Małachowskiego, ks. Alojzego Kossobudzkiego.

24. + Norberta, Stefanię, Konrada, Ryszarda, Irenę, Marka, Lucynę, Pawła Żakowiczów, Julittę, Stanisława Cybulskich, Helenę, Wiktora, Jana, Barbarę, Antoninę, Michała, Elżbietę, Władysława Walczyńskich, zm. z cr. Prokopowiczów, Marię, Henrykę, Zofię, Hannę, Patrycjusza, Hannę, Firmina, Alinę, Bogdana Klemżyńskich, Marię, Reginę, Pawła, Jana i jego żonę Zojdów, Danutę Dynowska, zm. z cr. Narbuttów, Krzysztofa Kędzierski, Stanisława Gaczyńskiego.

25. + Księży: Kazimierza Sokołowskiego, Jana Gastołka, Kalinowskiego, Dankowskiego, Majewskiego, Bączyka, Hanelta, Wiśniewskiego, Małeckiego, Mariana Starskiego, Tadeusza Michalskiego, Józefa Kolaśnego, Adama Zająca, Stanisława Górskiego, Tomczaka, Pomina, Zimnego, Kaczmarka. Rodziców Mieczysława i Jadwigę, rodzeństwo ks. Janusza, Barbarę, Elżbietę.

26. + Stefanię, Feliksa, Jana, Annę, Floriana, Franciszka, Wacława Gryków, Jana, Zofię, Jana Herktów, Wiktorię i jej męża Frąckowiaków, Krystynę, Mariana Majchrzaków, Wacława Laskowskiego, Józefę Gruszka. Zm. z cr. Bilskich, Musiałków, Cyrańskich, Wodzyńskich, Kuligów, Bieniasów, Dąbrowskich. Wojciecha Gorzkowskiego, Franciszkę, Edwarda, Stanisławę, Romana, Marię.

27. + Juliannę, Józefa, Leona, Wincentego Królów, Łucję, Edmunda Szymałów, Józefa Michalskiego, Marylę, Włodzimierza, Piotra Skrobińskich, Marka Perepeczko, Teresę Warmińską, Wawrzona Jacha, Henryka Szewczyka, Kazimierza Predla, Klarę, Stefana, ks. Mieczysława, Helenę, Jana, Jadwigę, Annę, Jana Gustawa, Aleksandra, Teodora, Hertę Wieczorków, Bolesławę, Marcelego Lewandowskich, Jadwigę, Czesława, Lubomira Szymanowskich, zm. z cr. Sitarek, Markwart. 

28. + Henrykę, Franciszka Pawłowskich, Marię, Mariana Jerzyckich, zm. z cr. Jerzyckich, Lisonów, Filipowiczów, Wróblów, Antoniewiczów, Świdzińskich, Pawłowskich, siostry Jadwigę, Urszulę, ks. Kazimierza, Romualda Sałacińskiego, ofiary wojny na Ukrainie, ofiary epidemii Covid, Leokadię, Annę Rutkowską. Wawrzyńca Sieradzkiego oraz duszę w czyśćcu cierpiące.

29. + Stanisława Roszkowskiego, Pawła Skałę, Wandę Gall, Józefa, Małgorzatę, Kazimierę, Walerię, Helenę, Kazimierę Wiącków, Romana i Henryka Kozłowskich, Stanisława Tytusa, Marylę Główkę, Barbarę Wójcik jej męża i syna, Stanisławę i Antoniego Bardadyn, Wandę i Jana Polkowskich, Marię i Edmunda Konowałów ich syna Czesława, Wacławę, Wiktora Chrościckich, Aleksandra, Wiktorię, Barbarę.

30. + Krzysztofa, Klementynę, Stanisława, Zofię, Antoniego  Szubów, Władysławę, Jana, Florentynę, Franciszka Abramowskich, Apolonię, Cecylię, Wawrzyńca Mroczków, Michała, Ewę Brewczyńskich, Jadwigę, Jana Nowalińskich, Mariannę, Władysława, Józefa, Niemczaków, Janinę Ostrowską, zm. z cr. Szubów, Abramowskich, Mroczków, Brewczyńskich, Niemczaków, Witoskich.

31. + Zachariasza, Jerzego, Janinę, Rozalię, Stanisława, Mariannę, Stanisława, zm. z cr. Gawryszewskich, Zbigniewa Radomskiego, Edmunda Pieniaka. Marię, Romana, Jana, Józefę, Stanisława, Janinę Łojków, Tadeusza, Irenę, Władysława, Wandę, Piotra, Zofię, Danutę Stysiów, Anastazję Tuchorswką, Władysława Grzejszczaka, Edwarda Moskala. Helenę, Teresę Grabowskich. Zm. z cr. Bojanowskich.

32. + Edmunda, Stanisława, Mirosława, Piotra, Katarzynę, Henrykę Pieniaków, Franciszka, Helenę, Mariana, Wacława, Krystynę, Jadwigę, Ryszarda, Jana Stępniaków, Edwarda, Mirosławę Skwarków, Janusza Białka, Halinę Ostaszewską, Jana Glacera, Bogumiłę, Wojciecha, Jadwigę Ćwiklińskich, Zachariasza Gawryszewskiego, Zdzisława Mroza, Stefanię, Jana Małyszko, Wacława Grabskiego, Jana Grobela, Andrzeja Marudę.

33. + Antoniego, Jadwigę Jarosiewiczów, Franciszkę, Tadeusza Jarzyło, Danutę, Wiesława Borowskich, Jerzego Pawlikowskiego, Bronisławę, Mariannę Żubrowskie. Wojciecha, Franciszkę, Edmunda Gorzkowskich, Elżbietę, Barbarę, Elżbietę, Janinę, Stanisława. Adolfa, Genowefę, Sławomira Bąków, Sławomira Chabińskiego, Antoniego i Wandę Rogalskich.

34. + Helenę, Stanisława, Czesławę Jabłońskich, zm. z cr. Olejarczyków, Jabłońskich. Barbarę, Ryszarda Kuś, Helenę, Czesława Konopińskich, Krystynę, Stanisława Smorawińskich. Genowefę, Adama Latuszków, Zofię Rogowską, zm. z cr. Rogowskich, Pielaków, Latuszków. Apolonię, Antoniego Tywanków, Stanisława Szwałka. Antoninę, Władysława Wierzbickich, Alinę, Mariana Kobrzyńskich.

35.  + Katarzynę, Jana Marczaków, Mirosławę, Jana, Marię Hermanów, Joannę Marszałek. Janinę, Ksawerego, Tadeusza, Barbarę Królaków, Władysławę, Czesława Walczaków, Teresę, Mieczysława Waniaus.  Honorata Trybuła, Mariannę Filipek, Kazimierza Ługowskiego, Barbarę Sulkowską. Irenę Tomaszewską, Henrykę, Stanisława Pawłowskich, Stanisława Sobańskiego.

36. + Emiliana Bartnickiego, Leokadię Feja. Kazimierę, Stanisława, Piotra, Stanisławę, Józefa, Annę Wójcików, Ryszarda Woźniaka, Zbigniewa Sokołowskiego, Zofię Rozenberg, Adasia Selmi. Piotra, Józefę Paździoch, Ryszarda Daleszyńskiego, Dorotę, Tadeusza Czarnogórskich, Andrzeja Jaszczuka. Józefę, Wiktora, Andrzeja, Włodzimierza, Halinę, Helenę, Juliana Odolaków.

37. + Księży: Kazimierza Sokołowskiego, Mirosława Deca, Feliksa Folejewskiego. Annę Rutkowską, Ewę Dobijańską, Aleksandrę i Władysława Białasów, Mariana Borkowskiego. Agatę Sygocką. Barbarę Syga. Pawła Paciorka, Mariannę i Bronisława Śliwińskich, Marię Zielińską. Alicję, Halinę, Henryka, Dariusza Gąsków. Kazimierę, Romana Adamskich, Mariannę Hybicką, Władysławę Motyl.

38. + Barbarę, Feliksa, Zofię Syga, Józefa, Stanisława, Annę Jarosiewiczów. Mariana Lipowieckiego, Alicję, Krzysztofa, Marię, Henryka Kamińskich, zm. z cr. Lipowieckich, Kamińskich, Kocbusów, Janinę i Henryka Kocbusów. Księży: Kazimierza Sokołowskiego, Mirosława Deca, Piotra Pawlukiewicza, Adama Krukowskiego. Jana, Józefę, Ludwika Boguszów, Wacława Rzempałę.

39. + Józefę Zielińską, Annę, Henryka, Grzegorza, Weronikę Jarosiewiczów, Danutę, Michała, Antoninę Juszczaków. Księży: Piotra Pawlukiewicza, Kazimierza Sokołowskiego, Adama Szkópa, Zenona Majhera, Jerzego Kacpra Dziurzyńskiego. Mariannę, Władysława Pietruczuk, zm. z cr. Pietruczuk, Adamczyków. Wincentego, Helenę Tomaszewskich, zm. z cr. Tomaszewskich, Dzikowskich.

40. + Pawła, Siergieja, Leontynę, Katarzynę, Wołodymira, Anatolija, Ronina, Zinę, Maxima, Elenę, Mitję, Marię, Siergieja, Eugeniusza, Julię, Jurija, Walentynę, dzieci nienarodzone. Wiktorię, Tadeusza Jackowskich, Artura Kotańskiego, Helenę, Czesława Konopińskich, Annę Michała Batorów, Danutę, Witolda Zehelów, Wandę Hartman, zm. z cr. Jackowskich, Batorów, Fudalich.

41. + Ks. Jana, Leokadię, Zofię, Stanisława, Genowefę, Antoniego, Henryka, zm. z cr. Boguszewskich, Laskowskich. Mirosława, Stefana, Stefanię Łabęckich, Bogusławę, Jerzego, Zygmunta, Marię Buksińskich, Janinę, Jana Drozdowskich, Henrykę Przybylską, Stanisława, Edwarda, Wiesławę Wernickich, Danutę, Edwarda Kalickich, Grażynę Krynicką, Elżbietę, Edwarda Stankiewiczów.

42. + Aleksandra, Helenę, Annę, Teresę Nasiłowskich, Janinę Sabała, Dorotę Jóźwiak, ks. Kazimierza Kubackiego, ks. Krzysztofa Skwierczyńskiego, zm. z cr. Nasiłowskich, Dmowskich, Skarzyńskich, Sabałów. Zmarli kapłani i siostry zakonne, którzy posługiwali w naszej parafii oraz wszystkie zmarłe dusze kapłańskie, zakonne, konsekrowane, dusze w czyśćcu cierpiące.  

43. + Zm. z cr. Anczarskich, Bieńków, Wąsików, Eugeniusza, Stanisławę, Kazimierza, Elżbietę. Ks. Jana Czapskiego, Mariannę, Mieczysława, Józefa Czapskich, zm. z cr. Czapskich, Karpińskich, Gołębiewskich. Kazimierę, Piotra, Roberta Janusów, Weronikę, Stefana Szadujkis, Joannę, Walentego Sulejów, zm. cr. Wójciaków, Chylińskich, Pawlaków, Osadczuków, Stańczaków.

44. + Jadwigę, Sabinę, Franciszka, Tadeusza, Eugeniusza Łopieńskich, Helenę, Adama, Witolda, Kazimierza, Anielę, Zygmunta, Antoniego Ciepielewskich, Stanisława, Marię Markowskich, Marię Rypińską, Henryka Świderskiego, Antoniego Chiżuka, Leona Frelka, Kamilę Wolenciuk, Jarosława Głusiuka, Leszka Koczarskiego, Ryszarda Wróblewskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.

45.  + Kazimierza, Halinę, Kordulę, Józefa Strynkowskich, Teofila, Józefę Dziewulskich, Danutę, Mirosława Rżysko, Maję, Krzysztofa Kazimierowskich, Zofię, Józefa, Bogdana, Bożenę Kuczyńskich, Irenę, Mariana Nowackich, Andrzeja, Apolonię, Edmunda Jaworskich, Antoniego, Olę, Czesława Szymańskich, Tadeusza i zmarłych z rodziny Góreckich, Dorotę Strynkowską i jej rodziców.

46. + Ofiary katastrofy Smoleńskiej, zm. z cr. Dziewulskich, Strynkowskich, Barbarę, Bogdana Nowickich, Mariusza Bartnickiego, Jadwigę Hajduk, Mariusza Kurowskiego, Tomasza Białkowskiego, Stanisława, Krystynę Dymel. Jerzego, Kazimierę Czarneckich, Stanisława, Marię Zaprawa, Waldemara Łosiewicza, Waldemara Pawłow. Marię i Antoniego Winiarskich.

47. + Krystynę, Zdzisława, Krzysztofa Kwiatkowskich, Mariannę Kosiorek, Genowefę Ciecierską, Zofię Jędrzejak. Stanisława, Mariannę, Joachima Jarosiewiczów, Ignacego, Helenę Marczaków, Franciszka Góreckiego, Antoninę i Antoniego Wiśniewskich. Józefa, Kazimierę Wiecheć, Ryszard, Janina Perłowscy, Mariannę, Izydora, Józefa, Helenę Byśkiniewiczów.

48. + Annę, Józefa, Stanisława Jarosiewiczów, Józefa, Stanisławę Kacprowiczów. Bolesława, Helenę Tomaszuków. Hannę, Czesława Turków, Barbarę Nowicką, Andrzeja Mroza, Ryszarda Kowalczyka. Ewę, Aleksandra, Zygmunta, Halinę Wareckich. Helenę, Józefa Szymańskich. Kazimierza Jóźwiaka, Krystynę Skoczeń, Wiesławę Nalewajko-Kamińską. Alinę i Janusza Gąsowskich.

49. + Kazimierza, Janinę, Teresę, Krzysztofa, Bogdana Radomskich, Stanisława, Andrzeja Molaków. Henryka, Anielę, Henryka Skłodowskich, Jana, Janinę Barbarę, Feliksa, Marię Leszczyńskich, Bolesławę, Leopolda Kamińskich, Adama, Józefa Przeździeckich, Jadwigę, Franciszka, Stanisława, Romana Nienałtowskich. Hannę, Kazimierę Talarowskie, Krystynę Guzowską.

50. + Jana, Małgorzatę, Helenę Mazurków, Danielę, Zygmunta, Jana, Wiktorię  Snochowskich, Anielę, Michała Majcherów. Stefana, Martę Janusów, Marię, Henryka Florysiaków, zm. z cr. Janusów, Kinickich, Matysiaków, mieszkańcy domu przy ul. Miłobędzkiej 16, zmarli artyści Teatru Wielkiego. Mariana Paździocha, Helenę, Władysławę, Stanisławę Piotrowskie, Leokadię Konarską, Tadeusza Leś.

51. + Jana Furmana, Annę, Waldemara Antoniaków, Olę Kopeć, Stanisławę Jędrasik, zm. z cr. Furmanów, Antoniaków, Szymańskich, Abramczyków. Kurdejów, Siarkiewiczów, Hermanów, Jankowskich, Kotuniaków, Włodarczyków. Genowefę, Marię, Jakuba Gąsiorowskich, Stanisławę, Eugeniusza Ornochów. Adama, Zofię, Stanisława, Stanisławę. Janinę, Wiesława Filipczaków.

52. + Lidię Plewko, Helenę Plesowicz, Genowefę Zawłocką. Anielę, Bronisława, Władysława, Karola Wróblewskich, Janinę, Tadeusza Wiśniewskich, Józefa Mikołajczuka, Teresę-Marię Kwiecińską, Janinę Malicką, Janinę Paplińską, Kamila Lisa, Mariannę, Kazimierza, Lucynę Cegielskich, Danutę, Henryka Brzozowskich. Eugenię Węglińską, zm. z cr. Winciorków, Dziwulskich, Elżbietę Głowacką.  

53. + Jana, Janinę Leszczyńskich, Bolesławę Wyszyńską, Piotra Jaszczaka. Janinę, Wacława Szczygielskich, Jadwigę, Jana Jarosiewiczów, Alinę Muszyńską, Józefę, Piotra Paździochów, Jana, Teresę Kowalskich. Halinę, Stanisława, Jerzego Głowaczów, Stanisławę, Krystynę, Leona Dunajczyków, Jadwigę Komar, Mariana, Marię, Jana Kocięckich, Ewę, Stanisława Wasilewskich, Stanisławę, Eugeniusza Karolskich.      

54. + Krystynę, Stanisława, Ryszarda, Henryka Kołaków, Annę, Stanisława Lisiewskich, Stefana Kubera, Dariusza Kamińskiego. Alicję Gąska, Jana Mańko, zm. z cr. Fajkowskich, Mańków, Pogorzelskich. Józefę i Kazimierza Beredów. Annę, Józefę, Walentego Łukaszków, Henrykę Fertak, Józefa Łysiaka. Tomasza Filipa, Krzysztofa, Henryka, Reginę, Mikołaja Dymkowskich zm. z cr. Buczyńskich.

55. + Jadwigę, Stanisława, Helenę, Stanisława Sobieszczuków, Teresę Szajnocha, Sabinę, Stanisława Pernach, Władysława, Katarzynę, Wiesława, Władysława, Tadeusza Szatkowskich. Marię, Jana, Dariusza Sabatów, Mirosława Markiewicza, Geralda Kennedy. Jana, Henryka, Annę, Wacława Kietlińskich, Lidię Holewińską. Wojciecha Pawłowskiego, Teresę Zawadzką, Martę, Józefa, Marka Pajewskich.

56. + Halinę, Małgorzatę, Stanisława Bieleckich, Sabinę Sokołowską, Grzegorza Wieszczyckiego. Antoniego, Stanisława, Stefanię Całków, Stefana, Franciszka, Janinę, Mariannę Gąsiorowskich. Zofię, Jerzego, Krzysztofa Brzezińskich, Irenę, Józefa Marszałów. Jana, Józefa, Sławomira, Zofię, Genowefę, Eugenię Olszewskich, Piotra i Aleksandrę Skowrońskich. Zdzisławę, Zdzisława, Jerzego Ciara.

57. + Józefa, Władysławę, Joannę Gąsowskich, Leszka Kudlaka, Klemensa, Wandę, Dariusza Witkowskich, zm. z cr. Gąsowskich i Zychów. Jana, Władysławę, Michała, Teofilę, Danielę, Zygmunta Pikałów, Zofię Boruc, Edwarda, Stanisławę, Piotra, Felicję Mroczków, Stanisława, Mariannę Jasińskich, Ireneusza, Alinę Pikalskich, Bolesława, Mariannę Gożlińskich, Stanisława, Petronelę Wąsowskich.

58. + Tadeusza i Mariannę Borutów. Zm. z cr. Fronczaków, Zbigniewa Podgórskiego i jego rodziców, Witolda Matyjaska i jego rodziców oraz zmarłych z tych rodzin. Stanisława Charazińskiego, Wacława, Małgorzatę, Stanisława Wolnych, Stanisławę Różańską, Jadwigę Rau, Władysława, Aleksandrę, Melanię, Włodzimierza Tyburskich. Kazimierę, Henryka Baranów.

59. + Mariana, Helenę, Władysława Lipowieckich, Sabinę, Stanisława, Janinę, Henryka Kocbusów, Mariannę Radomską, ks. Kazimierza Sokołowskiego, siostrę Helenę Łysiak, zm. z cr. Kocbusów, Lipowieckich, Kamińskich, Jankowskich, dusze w czyśćcu cierpiące. Zofię i Józefa Ciara, Katarzynę, Jakuba Galasów, Wandę, Witolda Wnęk, Bronisławę Kubajek, zm. z cr. Komorowskich, Galasów, Kubajków.

60. + Marię, Edmunda Dudko, Mariannę, Antoniego Wiśniewskich, Jerzego Kiełczewskiego, Felicję Gawryszewską, Sebastiana Lewandowskiego, Mirosława Zychowskiego, Danutę Zając, zm. z cr. Wiśniewskich, Pawlaków, Kiełczewskich, Gawryszewskich. Henrykę, Janinę, Stanisława Roguskich, Leokadię, Mariana Witowskich, Różę Piątkowską, zm. z cr. Roguskich, Witowskich, Księżopolskich.

61. + Irenę, Jana Wróblewskich, Krystynę, Wacława, Zbigniewa, Kazimierza Skonecznych, Bronisławę, Józefa, Wojciecha Polowych, Barbarę, Czesława Kępińskich, Andżelikę, Roberta Wacławków, Pawła Kucharskiego. Jana Tobiasza, Zofię, Tadeusza Bloch, Teresę, Zygmunta Michalskich, Elżbietę Masna. Janinę, Kazimierza, Zbigniewa Włodarskich, zm. z cr. Włodarskich, Marcysiaków, Mirowskich, Kłucińskich, Lachów, Gosów.

62. + Stanisławę, Piotra Kacprowiczów, Waldemara, Mieczysława Sokołowskich. Jerzego, Tadeusza Dziedziców, Wandę, Mariana Łodygów. Henrykę, Henryka, Kazimierza, Józefa Pawłowskich, Annę Dziwiszek, Felicję, Jadwigę, Zygmunta, Tomasza, Ewę, Aleksandra Wasików, Marię, Emila Domańskich. Stanisławę, Romualda, Romana Nuszkiewiczów, Jerzego Machurę, Wandę, Aleksandra Lisieckich.

63. + Stanisławę, Edwarda Bajer, Zygmunta, Natalię, Stefanię, Jolantę, Janusza Całkowskich, Jerzego, Macieja, Tadeusza, Eleonorę Skrzypkowskich, Janinę, Mariana Wojanów. Janinę, Henryka Babutów, Marię Szczotkowską, Genowefę Prokop, zm. z cr. Babutów, Włodarczyków, Zomerów. Annę Chojecką, Jana, Wandę Koszelów, Kazimierę Monckiewicz, Stefanię Szczęsną, zm. z cr. Szczęsnych.

64. + Stanisławę, Bernarda, Teofilę, Jana, Władysława, Helenę Frelek, Teresę, Emila, Janusza, Andrzeja Poncyliuszów, Włodzimierza Ogorzałek. Agnieszkę, Józefa Kuśmiderów, Marię, Tadeusza Chojeckich, Adama, Ewę Taborów. Agnieszkę, Antoniego, Janinę Chmielewskich, Mariana Żaka, Antoniego, Annę Bąków, Barbarę Kozłowską, Zbigniewa Niedźwieckiego. Barbarę i Jana Gąsiorowskich.

65. + Dariusza Gąskę, Stanisławę, Władysław Sępkowskich. Henryka, Władysławę Czaplińskich, Jerzego Skurnata. Wojciecha, Marię Dymków, Zenona, Mariannę, Witolda Skwarczyńskich, Marka Rajwackiego, Barbarę Modzelewską. Marię, Józefa Biernatów, Bolesławę, Kazimierza Zowczaków, Konstantego, Ryszarda Wojkowskich, Siostrę Miłosierdzia Małgorzatę Zysk.  

66. + Krystynę, Józefa Zganiacz, Leokadię, Władysława, Stanisławę Komorowskich, Krystynę Margiewicz-Mróz, Stefana Mroza, Eugeniusza, Eugenię, Jana Łysiaków, Augustyna, Stefanię Wójcików. Kazimierza Zawadkę, Franciszkę, Jana, Anielę Kosimów. Henrykę, Mariannę, Edwarda, Joachima Jarosiewiczów, Franciszka, Józefę Olszewskich. Romana, Czesławę Adamczyków, Stanisława Drożdża.

67. + Teresę, Leszka Wawer, Stanisław, Rozalię, Barbarę Sitkowskich, Jerzego Skurnat, Władysławę, Henryka Czaplińskich. Jerzego, Dianę, Jadwigę, Stefana Odolaków. Władysława, Krystynę, Wacława, Wiesława Idzikowskich, Kornelę, Feliksa Chełstowskich, Stanisławę, Władysława Brzuza, Bolesławę, Teofila Wrońskich. Janinę, Władysława Borutów. Janusza Nercza.

68. + Balbinę, Feliksa, Józefa, Władysławę, Jana, Wacława, Antoniego, Jadwigę, Feliksa, Jerzego, Ryszarda, Janusza, Alinę, Antoniego, Annę, Joannę Gąsowskich, Lucynę, Józefa, Jerzego, Krochmalskich, Leszka Kudlaka, Halinę Trzcińską, Felicję, Romana, Bachmanów, Mariannę, Antoniego, Małgorzatę Zychów, Wandę, Ignacego, Tadeusza, Wróblewskich, Mirosławę Dutkowską, Grzegorza Brzezińskiego.

69. + Aleksandrę, Józefa, Samulskich, zm. z cr. Waszkiewiczów, Samulskich, Zielińskich, Beli. Edwarda, Halinę, Mariusza Jezierskich. Zm. z cr. Rakowskich, Dobkowskich, Jastrzębowskich, Załuskich, Jakackich. Adama, Annę Wołowskich, Alojzego, Helenę Krzyżowskich, Joachima, Katarzynę Wyków, Alberta, Marię, Jerzego, Ludwika Juranków, Kazimierza Dojutreka.

70. + Zbigniewa, Dariusza, Stanisławę, Zbigniewa, Wiktora, Macieja Wierzbickich, Wandę, Piotra Sasinów, Barbarę, Stanisława Sudoł, Helenę, Tadeusza, Barbarę, Stanisława Kempf, Ojca Jezuitę Piotra Sasina, Krystynę Ciężkowską, zm. z cr. Wierzbickich, Sasinów, Uzarskich, Paszkowskich. Władysława, Czesławę, Zofię, Adama Michalskich, Wincentego, Zuzannę Kaczorków.

71. + Joannę, Czesława Ludwiniaków, Kazimierza Niewiarowskiego, zm. z cr. Ludwiniaków, Beredów, Niewiarowskich, Boguszewskich. Mieczysława, Romana, Stefanię, Jana, Tadeusza, Walentynę Kowalskich, Janinę Pietrzak, Józefa, Mariannę Wdzięcznych. Krystynę, Franciszka Molendów, Andrzeja Bigaja. Zm. z cr. Mitsch, Woźniaków, Kisielów, Maciąg, Sestini. Zofię Sławską.

72. + Feliksę, Jana Zawadków, Genowefę, Władysława Bieńków, Felicję, Feliksa Komorowskich, Annę, Konstantego Pawlukaniec, Mariannę, Jana Szarek, Józefa, Aleksandrę Piętków, Janinę Arsoba, Małgorzatę, Janusza Kurczaków, Elżbietę Rumińską, Urszulę, Władysława Sielskich, Danutę Dybowską. Agnieszkę Jaśmin, Wandę, Zbigniewa, Janinę, Stanisława Rodatus. Elżbietę Jackowską.

73. + Jana, Janusza Kowalczyków, Teresę, Leona Czajków, Henryka Kulpę, zm. z cr. Pieńkowskich, Kozłowskich, Podlaskich. Michalinę, Władysława Styczyńskich, Zofię, Feliksa Kubajków, Józefę, Jana Szczepek, Ludwikę, Wacława Jaroń, Celestyna Grochowskiego, Jarosława Misztaka, zm. z cr. Styczyńskich, Kubajków. Wandę, Kazimierza Osuchów, Mariannę, Władysława Trzaskowskich.

74. + Stanisława Sulicha, Zofię, Wincentego, Annę, Władysława Andruchewiczów, Mariannę Sęk, Stanisławę, Mariana, Sławomira Kacperskich, Zofię, Franciszka Szczapa, Zm. z cr. Szczeblewskich, Mariannę, Stanisława Olszewskich, Kazimierza Sulicha, Kazimierza Bajorka, Aleksandrę Kamińską, zm. z cr. Sulichów, Bajorków, Żmudzkich, Białków, Ks. Stanisława Kanie, zmarłych kapłanów i siostry zakonne.

75. + Edwarda, Władysławę Słowikowskich, Edwarda, Janinę, Tadeusza, Stanisława, Aleksandrę, Antoniego Zglinickich, Jana, Teresę, Zofię, Aleksandra, Marcjannę, Szczepana, Edmunda, Jadwigę Komorowskich, Władysława, Władysławę Słowikowskich, Dariusza Kozioł. Zofię, Władysława, Wiesławę, Leszka, Alicję Koźlików, Włodzimierza, Halinę, Antoniego, Rozalię Żmudzkich, Józefę, Stanisława, Wacławę Szpakowskich, Czesławę, Wacława Napłoszek.

76. + Stefana, Jadwigę Kacprzaków, Hannę Mizgalską, Teresę, Andrzeja, Mikołaja, Władysława, Wandę Smolińskich, Jana, Mariannę, Tadeusza, Adama Sotomskich, Stanisławę Kollek, Magdalenę Więckowską, Janinę Gajewską. Stanisława, Romualdę Burchackich. Różę, Józefa, Bolesława, Dominika, Mikołaja Zajączkowskich, Wawrzyńca Sieradzkiego. Bogdana, Wandę Hartman. 

77. + Stanisława, Stanisławę, Jana, Grzegorza Ćwieków, Danutę, Karola, Jadwigę Biniendów, Feliksę, Zbigniewa Karpowiczów, księży: Kazimierza Sokołowskiego, Edwarda Majchera, Henryka Dyczka, Macieja Cholewę. Bronisławę, Stefana, Rozalię, Józefa Wojciechowskich, Józefa Ciborowskiego. Mieczysławę, Halinę, Eugeniusza Zwierzchowskich, Annę Kot.

78. + Alinę Zach, Marię, Jana, Helenę, Józefa, zm. z cr. Zatorskich, Januszewskich, Płatkowskich, Issa, Nawrockich, Romatowskich, Zachów, Gepnerów, Jabłońskich, Wilczyńskich, Sieradzkich, Strumiłło, Glogerów, Świętochowskich, Kotte, Nowialis, Vrijs, Edwards, Węgrzeckich, Frutych. Krzysztofa Jarzyło, Halinę Klementowicz, Marię Kondej, Tadeusza Szkudlaka. Mariannę, Zygmunta, Ryszarda Juszaków.

79. + Jana, Annę, Zofię Bąków, Annę Jałoszyńską, Teresę Kwiatkowską, Witolda, Sebastiana Pyrzów. Barbarę Pomorską, Halinę, Wacława Bartosiaków, Mieczysławę, Władysława Waszkiewiczów, zm. z cr. Waszkiewiczów, Siemińskich, Bartosiaków, Popławskich. Mariannę, Kazimierza, Marię Postek, Zdzisława Jackiewicza. Zm. z cr. Lechów. Tadeusza, Stanisława, Zofię, Mariana Borutów.

80. + Jana, Marię, Alinę, Henryka, Zygmunta Golianów, Janusza Wajszczaka, zm. cr. Golianów, Wajszczaków. Bąków, Chmielewskich. Mianowskich, Ludwika, Stanisławę, Jerzego, Janinę, Danutę Mianowskich. Hannę, Tadeusza Królaków. Roberta, Ewę Krówczyńskich, Mariannę Kwiatkowską, Annę, Marię Czwarnóg. Adama, Stefanię, Henryka Żebrowskich, Henryka Grabowskiego.

81. + Halinę, Henryka, Andrzeja Bochenków, Rozalię, Franciszka Olszewskich, Mariannę, Aleksandra Jesiotrów. Stanisławę Pokropek. Andrzeja Drzewca i jego rodziców, Tadeusza Kuranowskiego i jego rodziców, zm. z cr. Drzewców, Borutów. Andrzeja Warzochę, Helenę, Antoniego Wiechów, Feliksa Brzezińskiego, Edwarda Zelnego, zm. z cr. Warzochów, Wiechów, Łysiaków.

82. + Andrzeja, Cezarego, Leona, Martę Tarnowskich, Halinę, Adama, Andrzeja, Magdę Iwińskich, Wandę, Stanisława, Jacka Adamskich, Wandę, Czesława Stachurskich, Juliannę, Franciszka Banaszków, Marię Kozińską. Katarzynę, Henrykę, Bolesławę, Genowefę, Piotra, Pawła, Marka, Jana, Albina, Leonarda, zm. z cr. Odziemczyków, Nowaków, Rogalów, Szaniawskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

83. + Elżbietę, Krystynę, Henryka Kowalskich. Marcina, Józefę Tomczaków, Bolesława, Andrzeja, Marię, Józefa, Eugenię Walusów, Jerzego Kotowskiego, Eugeniusza Oraczewskiego, Marię Wróblewską, Marię, Modesta Milewskich, Stefanię, Stanisława Satanowskich. Stanisławę, Jerzego, Bolesława Poszytków, Annę Gąsowską-Matczak, Mariannę Gąsowską.

84. + Władysława, Mariannę, Ryszarda, Jerzego, Czesława, Genowefę Chyców, Florentynę, Zofię, Andrzeja Senatorów, Tadeusza, Henrykę Cupriaków, Irenę, Romana Grudniów, Alicję, Gustawa Świdzińskich, Mariannę, Zygmunta, Elżbietę Kołodziejskich, Stanisława, Felicję, Adama Liszewskich, Stefana, Ewę, Florentynę Janiszewskich, Stanisława, Annę, Wandę, Jana Skowrońskich.

85. + Zdzisława Dąbrowskiego, Czesława, Sabinę, Adama, Marię Ambrożych, Edwarda, Józefa, Józefę Płeckich, Juliannę Leśniewską, Grzegorza Kowalczyka, Jacka Kędzierskiego, Gabrielę Kozera, Tadeusza Odolaka. Halinę, Jana Urbaników, Stanisława, Stanisławę Szabłowskich, Renatę, Grażynę, Janusza Kloze, Zygmunta Kuźmińskiego, Barbarę Kot, zm. z cr. Urbaników, Szabłowskich.

86. + Kazimierę, Aleksandra, Janinę Bronisława, Adolfa Górskich, Grzegorza, Adelę, Jana Jarosiewiczów, Piotra Hubickiego, Justynę Mierzejewską, Ireneusza Filipowicza, ks. Feliksa Folejewskiego. Mieczysławę, Józefa, Włodzimierza, Pawła, Katarzynę Bączkowskich, Pelagię, Michała, Adelę, Stanisława Daciejów, Halinę, Eugeniusza, Jerzego Tarczów, Barbarę, Stanisławę, Jana Iwanowiczów.

87. + Stanisława, Edmunda, Piotra, Mariana, Henrykę, Mirosława, Katarzynę Pieniaków, Stefanię, Mariannę, Jana, Tadeusza, Józefa, Mariana Kozaków, Zofię, Wojciecha Lemanowiczów. Dorotę, Bogdana, Stefanię, Piotra Bachańskich, Kazimierę, Kazimierza, Barbarę Paniec, Leokadię Szostak. Annę, Eugeniusza Gąsków, Stanisławę, Władysławę Kozłowskie, Irenę, Feliksa Koniecznych.

88. + Renatę, Grażynę, Janusza Kloze, Annę, Stanisława Leoszewskich, Mirosławę, Włodzimierza Waremczuków, Mariannę Rebajn, Mirosława Łysko. Zm. z cr. Smith, Wachnikowskich, Pielasów, Piszczatowskich, Piotrowskich, Dzięgielów, Rocca, Sowińskich, Sawiczewskich, Pietraszków, Kozłowskich, Furmanów, Thomson, Suchodolskich, Chodnickich, Sobotków, Gmitrzuków, Harringtonów.

89. + Stanisława, Andrzeja Kopków, Barbarę, Władysława Moreń, Irenę, Jana, Józefa, Wiesława, Kazimierza, Małgorzatę, Mariusza Baranów, Gertrudę, Zygmunta Nadolskich. Eugeniusza, Andrzeja Ksit, Genowefę Makowską, Helenę Ostrowską, Annę, Władysława, Włodzimierza Nowaków, Annę Król, Stanisławę Kołodziej, Sabinę Kaszyńską, Teodorę Bernardyńską, Jadwigę Lewandowską.

90. + Tomasza, Mariannę, Krystynę, Mariana Szudejko, Zygmunta, Jadwigę, Wiesława Ułanowiczów, Janusza, Wandę, Aleksandra, Zdzisława Jeziorków, Tomasza, Janinę, Zdzisława, Romana Sala, Irenę Rybacką, Lecha Zaciura, Cecylię Pawlak, Anielę Daszewską. Stanisława Gaczyńskiego, Jana, Anielę Gasików, Józefa, Reginę Gaciów. Aleksandra, Pawła Papisów.

91. + Leokadię, Czesława, Marię, Franciszka, Halszkę, Eugeniusza, Halinę, Zbigniewa Jaźwińskich, Krystynę, Jana Leszczyńskich, Jolantę Gawłowską. Jana, Stanisława, Mariannę Jęda, Władysława, Ignacego, Weronikę Ostrowskich, Piotra, Katarzynę Paprockich, Stanisława, Henryka, Aleksandra Zawierucha, Helenę Grochowską, Krystynę Zielińską, Teresę Goreń.

92. + Marka, Zofię, Tadeusza, Stanisława, Walerię, Zygmunta, Antoniego, Janinę, Andrzeja, Stanisława, Henrykę Kubajków, Wojciecha, Jerzego, Teodozję Olszewskich, Annę Stykowską, Teresę Stachera, Janusza Boruckiego. Piotra, Krystynę, Marylę, Krystynę, Antoniego Kosmalów, Mariannę, Władysława, Piotra, Stanisławę, Władysławę Kędrów, Alicję, Zbigniewa, Tomasza Illek, Katarzynę, Stanisława Przychodzeń.

93. + Tadeusza, Jerzego Piekarskich, Mariannę i Jana Żurawków, zm. z cr. Jaroniów, Piekarskich, Perczyńskich, Żurawków. Waldemara Nitschke, Zofię, Stanisława, Kazimierza, Tadeusza, Ryszarda, Alfreda, Irenę, Janusza, Edwarda, Janinę Głasków, Barbarę Czarnowską, Eugenię Miszczyk, Janusza Mika, Edmunda Wojciechowskiego. Jana, Zofię Kurców, zm. z cr. Kurców i Olszewskich.

94. + Kazimierza, Katarzynę Komorowskich, Kazimierza, Magdalenę, Jana, Stefanię Kubajków. Jana, Genowefę Pietniczków. Tadeusza, Janinę Jamiołkowskich, Henryka, Józefę Koców, Teresę Radziszewską, Piotra Stańczuka, Waldemara Chylińskiego, Czesława, Marię Boguszów. Józefa, Zofię, Jerzego, Zdzisława, Stanisławę Ciara, Jana, Katarzynę, Celinę Galasów.

95. + Zofie, Franciszka, Leokadię, Wincentego Urynowiczów, Wandę, Tadeusza, Helenę, Leona Makowskich, Halinę Chartowską, Ewę Cypielewską, Leona Wasilewskiego, Kacpra Rogowskiego, Mirosławę, Kazimierza Sawickich, Waldemara, Jerzego Jurczyńskich, Mariannę, Mariana Cwalinów, Janinę, Tadeusza Zalewskich, zm. z cr. Świackich, Wasilewskich, Żyndów.

96. + Kazimierza, Magdalenę, Jana, Stefanię Kubajków, Kazimierza, Katarzynę Komorowskich, Marię Luśnia, Gertrudę Nadolską. Mieczysława Bochenka, zm. z cr. Bochenków. Marię, Jerzego, Lucynę, Henryka, Romana, Krystynę Kleniewskich, Marię, Ignacego, Seweryna Mazurkiewiczów, Agnieszkę, Władysława Królików, Marię Michalik-Kleniewską.

97. + Genowefę, Stefana, Felicję, Feliksa Komorowskich, zm. z cr. Komorowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci które zginęły w wyniku aborcji, za wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny. Janusza Kozickiego. Dariusza Misiorowskiego, Bronisława, Zbigniewa Forysiów, Janinę, Wacława, Edwarda Kazimieraków, Krystynę Wuzik, Felicję Wołowską, Janinę Kazimierczak. 

98. + Cecylię, Antoniego Sokołowskich, ich rodziców i rodzeństwo, Mieczysława Spychałę, jego rodziców i siostrę Marię, Anielę Górecką, Grażynę Rolicką, zm. z cr. Paszków, Rafałków, Pielaszków, Wojnarowskich, Tuźników, ks. Feliksa Spychałę. Piotra, Teklę, Kajetana Sawickich, Antoniego, Ewelinę Batowskich. Jana, Zofię Kurców, zm. z cr. Kurców. Mieczysława Bochenka, zm. z cr. Bochenków.

99. + Tadeusza Jabłońskiego, Henryka Muszyńskiego, zm. z cr. Mianowskich. Helenę, Józefa Bąków, Janusza Witkowskiego, Wiktora Ogonowskiego, ks. Wacława Naumowicza, Ryszarda Jaska. Jadwigę, Antoniego, Jerzego, Feliksa Gąsowskich, Halinę, Zdzisława Królikowskich, Małgorzatę Ziębińską. Stanisławę Sałatę, Zofię Rożek, Tadeusza Mydłowskiego. Romana Rasińskiego, Stefanię i Feliksa Borutów.

100. + Romualdę, Jana, Wiktorię, Władysława Kubów, Barbarę, Wiesława Kozłowskich, zm. z cr. Kubów. Konrada Woźniaka, Agnieszkę, Józefa Różańskich, Mariannę, Jana, Zbigniewa Cyranów, Jadwigę, Zofię, Jerzego, Konstantego Relugów, Annę, Mateusza Jankowskich. Apolonię, Apolinarego Żuraw, Władysława Zdziebłowskiego. Jana, Natalię, Antoniego Borkowskich, Bernarda Szeląga.

101. + Alicję, Rozalię, Józefa Jakubiaków, Krystynę, Mariannę, Władysława Majcherów, zm. z cr. Jakubiaków i Majcherów. Michalinę Traubenberg, Leokadię, Józefa Fruga, Piotra, Józefa Sobocińskich, Macieja, Jerzego Skrzypkowskich, Jana, Waldemara Stankiewiczów, Jolantę, Janusza, Zygmunta Całkowskich, Stanisławę Bajer, Dariusza Misztala, Janinę, Mariana Wojanów.

102.  + Kazimierę, Józefa, Józefę, Mateusza, Józefa Makowskich, Anastazję Obręczarek, Bronisławę, Onufrego, Supińskich, Marię, Patryka, Zygmunta Stalków, ks. Kazimierza Sokołowskiego, ks. Mirosława Deca, zm. z cr. Makowskich, Stalków. Rozalię, Stanisława, Jerzego Gawryszewskich, Jadwigę Melon, Henryka, Annę Wielgołaskich. Jerzego Łasaka, Stefanię, Feliksa Borutów.

103. + Benedykta Przybyłkowskiego, Mariannę, Stanisława, Józefa Brojków. Księży: Feliksa Folejewskiego, Edwarda Wilka, Marka Szumowskiego, Zofię, Mieczysława, Helenę, Karola Muszalskich, Marię, Władysława, Katarzynę Kowalików, Eugenię, Wacława, Halinę, Stefana, Edmunda Rzeszotarskich, zm. z cr. Waślickich, Kowalików, Papisów, Borutów, Bramów, Marcinkowskich, Zabłockich, Tomaszuków, Łuszczewskich.

104. + Jana Piórkowskiego, Zygmunta, Annę, Zygmunta Kamińskich, zm. z cr. Piórkowskich, Kamińskich, Samotajów. Janinę, Antoniego, Stefana, Ethel, Irenę Chmielewskich, Mariannę, Piotra, Wojciecha Kucharskich, Mariannę, Jana Solarskich, Wiesława Zielone, Marka Majchra. Natalię, Bolesława Mateusiaków, Józefę, Stanisława Sekułów, Joe, Chestera Droszcz, Janinę Wiśniewską.

105.  + Donatę, Romana, Renatę Bronisławę, Antoniego Wachnikowskich, Marka, Krystynę, Jerzego, Sawiczewskich, Adama, Elżbietę Piszczatowskich, Dariusza, Zdzisława Grzymałów, Mariannę Suchodolską, Janinę, Kazimierza, Romana Dzięgielów, Bronisława, Annę Olszewskich, zmarłych z tych rodzin. Wacława Jacaka, Sabinę, Lucjana Wyrozębskich.

106. + Stanisławę, Jana Lechów, Halinę Sawicką, Jadwigę, Mariana Jankowskich, Cezarego Nowakowskiego, Barbarę, Tadeusza Heningów, Tadeusza, Elżbietę Wierusz-Kowalskich, Krystynę Gutowską, Wandę Kwiatewicz, dusze w czyśćcu cierpiące. Genowefę, Janusza, Leokadię, Władysława Plebanów, Krzysztofa Szota, Marię, Jacka Łężaków, Marię Kołodzińską, Ryszarda, Ludomira Jawniszko, Janusza Piskorskiego.    

107. + Genowefę, Stefana, Piotra, Komorowskich, ks. Jana Janika, Leokadię, Kazimierza Janiszewskich. Czesława, Wandę, Antoniego Bronowiczów, Józefa, Tadeusza, Genowefę, Ewę, Stanisława Rybaków, Feliksa, Janinę, Jakuba, Teklę Świętochowskich, Agnieszkę, Helenę, Antoninę, Janusza Skrzyńskich, Stefanię, Ludwika, zm. z cr. Rybaków, Świętochowskich, Skrzyńskich.   

108. + Mieczysława, Mirosława, Antoniego Mariannę, Stanisława Stępniewskich, Jana, Genowefę Wróblów, Jan, Kazimierę Szykułów, Władysława, Aleksandrę Wrzesińskich, Czesława, Helenę, Ryszarda Szczypińskich. Danutę, Andrzeja Bargiełowskich, Alfredę, Czesława Herbichów, zm. z cr. Bargiełowskich, Herbichów, Poleskich, Gorczykowskich.

109. + Irenę, Jana Downar-Zapolskich, Konstancję, Bolesława Rogozińskich, Bogusława Kulę, Jerzego Małutę, Helenę Gorło, Tadeusza Klemberga, siostrę Hannę Trzecińską, Janinę, Wojciecha Szonertów, zm. z cr. Kulów. Księży: Zygmunta Malackiego, Kazimierza Sokołowskiego, Zofię, Stefana Żbikowskich, Annę Rutkowską, Dariusza, Filipa Wierzbickich, Urszulę Gołoś.

110. + Jasia i Małgosię Kulów, Teresę, Jana Woyke, Jerzego Motylińskiego, zm. z cr. Szonertów, Rogozińskich, Klembergów, Baranowskich, Dobrowolskich ks. abp Henryka Hosera. Genowefę, Józefa, Tadeusza Rybaków, Janusza, zm. z cr. Świstowskich, Rybaków, Stradomskich, Skrzyńskich. Genowefę, Stefana, Teofilę, Piotra Komorowskich, Romana Pawłowskiego, Wiesława Wilczka.

111. + Walentego, Elżbietę, Józefa Szenderów, Jana, Jadwigę, Apolonię, Mikołaja Paszczenko, Michała, Marię, Anatola Sydoryk. Edwarda, Rozalię Filipowiczów, Michała, Rozalię Pawlaków, Henryka, Celinę Dymkowskich, Eugeniusza, Antoninę Piszczków, Stefana, Ewę Bartników. Mariannę Gaus, Jadwigę, Sylwestra Melonów, Jana, Stanisławę Cieślaków, Teresę, Jerzego Pasiutów.

112. + Zm. z cr. Słupskich, Naglerów, Wójcików, Klimów, Głogowskich, Napiórkowskich, Garstków, Nawrockich, Walczaków, księży: Leona, Tadeusza, Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Władysławę, Antoniego, Waldemara Kostempskich, Marię, Jerzego Łubianów, zm. z cr. Świętoniowskich, Kostempskich, Piecków, Łubianów. Helenę, Tadeusza Dąbrowskich, Jana Zakrzewskiego.

113. + Zofię, Tadeusza, Alinę, Ignacego, Agatę Banaszków, Eleonorę, Mironę, Bronisława Biedrzyckich, Janinę, Tadeusza Gruszczyńskich, Marię, Wiktorię, Kazimierza Zacierkowskich, Alfonsa Dąbrowskiego, Marię, Helenę, Apolonię Niemojewskie. Helenę, Władysława, Kazimierza, Józefę, Stanisława Górnych, Janinę, Fabiana, Antoniego Skwarków, Walerię, Piotra Filipków.

114.  + Andrzeja Szulca, Dariusza Borken-Hagena, Halinę, Henryka, Rafała Koch, Leopolda Buśk, Wandę Zbonikowską. Antoninę, Aleksandra, Mieczysława Turków, Kazimierę, Wincentego Płochockich. Jolantę, Jerzego, Marka Sosków. Mariannę, Henryka, Andrzeja Bieleckich, Janinę, Mieczysława Kotwińskich. Stanisławę, Stanisława Chmielewskich, Mariana Jakubowskiego.

115. + Zofię, Stanisławę, Aleksandra, Kazimierza, Andrzeja Bortkiewiczów, Jadwigę, Jana Stańczyków. Wiktorię, Wacława Nowickich, Alinę, Henryka Cybulskich, Stefanię, Wacława, Piotra, Ewę, Alfredę, Honoratę, Antoniego Dobrowolskich, Zdzisławę, Kazimierza Słotwińskich, Aurelię, Reginę, Feliksa, Piotra Zielińskich. Stanisława, Janinę, Andrzeja Borutów.

116. + Halinę, Mariana Radzkich, Halinę, Mariana Zyśków, Tomasza, Ludwikę, Eugeniusza Święs, Andrzeja, Marię Motyków. Albina, Katarzynę, Kazimierza, Mieczysława Brzozowskich, Jana, Karolinę Kędzierskich, Michalinę, Jana Lipińskich. Zm. z cr. Wiśniewskich, Nawrockich, Jarosiewiczów, Filipowiczów, Zauskich, Hecoldów. Czesława, Janinę, Czesława, Macieja Barankiewiczów.

117. + Stanisławę, Stefana, Franciszka Kowalskich, dziadków: Kowalskich i Głusińskich, Franciszkę Głusińską, Stefana, Franciszka, Mariannę Gąsiorowskich. Wierę, Jana, Romana, Andrzeja, Włodzimierza, Mieczysławę, Jerzego, Antoniego, Józefa, Jadwigę, Zenona, Bronisława Klechniowskich, Annę Kamińską, Jerzego Myszkowskiego, Jerzego Fajera, Wadima Jakowlewa.

118. + Janinę Rzeszotarską, Wiktorię, Władysława, Kamilę, Wiesława, Dariusza, Ewę, Henryka Dudkiewiczów, Halinę, Jerzego Albrewczyńskich, zm. z cr. Antosików, Ślepowrońskich, Janinę Ślepowrońską, Stanisława, Irenę, Tadeusza, Andrzeja Kapela, Wiesławę, Tadeusza Bogaczów, Jana Grodzickiego, Rafała Kopacza. Andrzeja, Piotra, Barbarę, Tadeusza Naklickich. 

119. + Helenę, Czesława Komorowskich, Zbigniewa Kwiecińskiego, Kazimierę, Władysława, Ewę, Bohdana Czerwińskich. Weronikę, Marię, Piotra Szkurłatów, Annę, Bolesława, Piotra, Stanisława Sadochów, zm. z cr. Szkurłatów i Sadochów. Zofię, Jana Komorowskich, Kazimierę, Józefa Latoszków, Jerzego Borzęckiego, Krzysztofa, Władysława, Jadwigę Mamajów, Anielę Chodziuk, Roberta Muchę.

120. + Marię Dębską, Henrykę, Edwarda Prokopów, Eugenię, Stefana Wasilów. Jana Głowackiego. Zm. z cr. Komorowskich, Latoszków, Rembelskich, Chętkowskich, Ślązkiewiczów. Księży: Kazimierza Sokołowskiego, Maksymiliana Majewskiego, Mirosława Deca, Stanisława Kanię. Za dusze w czyśćcu cierpiące. Florentynę, Annę, Mieczysława Wyczlińskich, Janinę, Annę, Magdalenę, Kazimierza Gajewskich, Jadwigę, Stefana Kacprzaków.