Święta

Czwartek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezb. i dr Kościoła

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4245036

Spowiedź na każdej Mszy Św. w dni powszednie, niedziele i święta

Spowiedź w I-szy Piątek miesiąca
rano od godz. 7.00
wieczorem od godz. 17.30

Spowiedź w I-szą Sobotę miesiąca
rano od 7.00 i od 18.00


Życie chrześcijańskie poczęło się w nas przez chrzest święty, wzmocniło przez bierzmowanie i wzrasta stale dzięki Eucharystii. Jest to życie w Jezusie Chrystusie, przez którego jesteśmy zjednoczeni z Ojcem, a jednocześnie między sobą i tworzymy Kościół Święty. To wspaniałe, nadprzyrodzone Boże życie osłabiane jest w nas przez grzech lekki, a niszczone zupełnie przez grzech ciężki, zwany dlatego śmiertelnym. Zrywa on łączność z Bogiem, naszym Ojcem i więź z Kościołem. Jesteśmy sami, wyobcowani i zagubieni. Istnieje możliwość odrodzenia, pojednania. Stworzył nam ją Pan nasz, Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Tylko przez Niego i tylko w Nim możemy wrócić do Ojca i do jedności z Kościołem. Tylko On jest drogą - drogą do wieczności. Przystępując do sakramentu pokuty pamiętać musimy o tym, że Chrystusowi nie chodzi tylko o to, byśmy byli porządnymi ludźmi, byśmy unikali grzechu, ale przede wszystkim o to, byśmy żyli w całej pełni Bożym życiem, coraz doskonalej realizowali w swoim życiu prawo Ewangelii.Chorych odwiedzamy z komunią świętą i spowiedzią

w I-szy piątek miesiąca od godz. 9.00

należy zgłosić chorego do kancelarii parafialnej lub w zakrystii


Przygotowanie domu do wizyty kapłana z sakramentem chorych:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • krzyż,
  • świece,
  • woda święcona, kropidło,
  • waciki, sól (gdy jest sprawowane namaszczenie chorego).

Dobrze jest, aby w sakramencie chorych uczestniczyła rodzina chorego, modląc się w jego intencji i przyjmując  komunię świętą

Cierpienia i choroby człowieka to jeden z najtrudniejszych problemów zawsze niepokojących ludzkość. Odczuwają to także chrześcijanie, jednak światło wiary pomaga im przeniknąć głębiej tajemnicę cierpienia i samo cierpienie mężniej znosić. Człowiek chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadał na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia chorych daje swoim wiernym dotkniętym chorobą potężną moc i obronę. Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. W miarę możliwości należy usuwać przesądy, jakoby przyjęcie sakramentu chorych było pewnym znakiem śmierci i zachęcić do przyjmowania go, gdy tylko zajdzie potrzeba (to znaczy poważna choroba człowieka). W trudnych sytuacjach należy zawiadomić duszpasterza i poprosić go o pomoc. Chorych należy wcześniej zgłaszać.

 


Chrzty

W naszej wspólnocie parafialnej chrzty odbywają się:
w II i IV Niedzielę miesiąca podczas Mszy o godz. 12.30

dziecko do chrztu należy zgłosić na około tydzień przed planowanym chrztem św.

"Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego... Kto uwierzy i ochrzci się - będzie zbawiony" (Mt 28,19) - w  tych słowach Chrystus Pan ustanawia pierwszy z siedmiu sakramentów - sakrament chrztu świętego. Od chwili chrztu chrześcijanie, uświęceni przez łaskę Chrystusa, są wezwani i zobowiązani do wyznawania wiary i życia według nauki Chrystusa. Rodzice katoliccy, prosząc Kościół o chrzest dla swoich dzieci, przyjmują odpowiedzialność za rozwój życia nadprzyrodzonego, które ich dzieci otrzymują w sakramencie chrztu świętego.