Święta

Czwartek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezb. i dr Kościoła

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4245005

 CHRZEST

 SAKRAMENT CHRZTU

 Nadanie imienia:

 Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu. Dzień imienin przypomina przyjęcie chrztu św. oraz oddanie pod opiekę świętego patrona, który jest dla chrześcijanina wzorem i orędownikiem. „Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu” (kan. 855 KPK). Imię miało i ma, niezależnie od czasu i kultury, znaczenie w życiu człowieka, stąd ta troska Kościoła o „ducha chrześcijańskiego”, który ma charakteryzować imię chrześcijanina. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, by nowo ochrzczony miał swojego świętego patrona, za pośrednictwem którego będzie się zwracał do Boga. Oczywiste jest jednak, że tymi, którzy wybierają ostatecznie imię dla dziecka, są jego rodzice. Inni, m.in. proboszcz, mogą jedynie wyrazić swą opinię. Praktykuje się, że jeśli tzw. pierwsze imię nie jest katolickie, dodaje się drugie, w duchu chrześcijańskim. Pamiętajmy jednak, wybierając imię dla dziecka, że najodpowiedniejsze będzie imię świętego lub błogosławionego, który może zapewnić ochrzczonemu opiekę duchową oraz być dla niego wzorem życia.

 Skutki chrztu św.: 

 • zgładzenie grzechu pierworodnego,
 • odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych,
 • odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej jak i doczesnej,
 • obdarzenie łaską uświęcającą, cnotami teologalnymi (wiarą, nadzieją i miłością) oraz darami Ducha Świętego,
 • charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

 Warunki udzielania chrztu św.:

 Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nieprzyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka. Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy go odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka, proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

 Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu św.: 

 • Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej.
 • Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
 • Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
 • Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o sprawy materialne).
 • Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

 Wymogi formalne i praktyka chrztu w naszej parafii: 

 1. Chrzest dziecka zasadniczo powinien się odbyć w kościele parafialnym rodziców dziecka, w miejscu ich zamieszkania. UWAGA: W sprawach sakramentalnych nie jest istotne zameldowanie, a faktyczne zamieszkanie (powyżej trzech miesięcy)
 2. Chrzest udzielany jest w II i IV niedzieli miesiąca, w Święto Bożego Narodzenia i Wielkanoc na Mszy św. o godz. 12:30 [wakacje 12.00].
 3. Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej w ciągu dwóch tygodni przed planowanym terminem, aby spisać akt chrztu (nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji). Potrzebne są następujące dokumenty: 
 • Akt urodzenia dziecka,
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję chrzestnych oraz ich dane (wiek, adres zamieszkania),
 • Zgodę z parafii zamieszkania rodziców (o ile nie mieszkają na terenie naszej parafii).  
 1. Chrzestnym może być osoba spełniająca następujące warunki: katolik, ukończone 16 lat, była u bierzmowania, jeśli zamężna lub żonaty, to żyjący w sakramentalnym związku, prowadząca życie zgodne z wiarą, przestępująca do sakramentów (Msza św., systematyczna spowiedź).
 2. Rodzice i chrzestni zgłaszają się 15 minut przed chrztem do kancelarii parafialnej w celu złożenia podpisów.
 3. Do chrztu należy przygotować świecę chrzcielną i białą szatkę.
 4. Chrzestni oraz (w miarę możliwości) rodzice dziecka proszeni są o przyjęcie Komunii podczas mszy, na której jest chrzest. Nie jest wskazane zwlekanie ze spowiedzią do tej mszy, gdyż podczas niej rodzice i chrzestni powinni być cały czas przy dziecku.
 5. Prosimy o schludny, dostosowany do charakteru miejsca, jakim jest kościół, strój rodziców, chrzestnych i gości.

  

BIERZMOWANIE

 SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 W całej naszej, warszawsko – praskiej diecezji, został ujednolicony program przygotowania do bierzmowania. Przygotowanie odbywa się w parafiach w dwuletnim cyklu. Rozpoczyna się w ósmej klasie szkoły podstawowej i trwa do pierwszej szkoły średniej. Uczniowie tej klasy zgłaszają się do swojej parafii i zapisują na przygotowanie do bierzmowania po wcześniejszym ogłoszeniu zapisów w parafii [wrzesień -październik]. Osoby starsze przygotowanie mają przy Katedrze ul. Floriańska 3.

   

EUCHARYSTIA

 Pierwsza Komunia Święta

 Do I Komunii Świętej przygotowują się w naszej parafii dzieci uczęszczające do III klasy szkoły podstawowej. Rodzice zgłaszają swoje dzieci przez złożenie deklaracji w październiku (potem dzieci nie są już przyjmowane do przygotowania).

 

Uroczystości Pierwszej Komunii św. i Rocznicy Komunii

w następującym porządku:

 • Szkoła 140  z ul. Wilgi w sobotę 
 • Rocznica I Komunii św. o godz. 
 • Szkoła "Vizja" w sobotę  I Komunia św. godz. 11.00
 • Rocznica I Komunii św. o godz. 13.00.    
 • Szkoła 204 z ul. Bajkowej w sobotę : I Komunia św. godz. 11.00; 13.00 i 15.00
 • Rocznica I Komunii św. o godz. 9.00.
 •  

SAKRAMENT CHORYCH

 SAKRAMENT CHORYCH

 Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca. Wystarczy, żeby ktoś z rodziny zgłosił chorego do księdza. W sytuacjach szczególnych odwiedzamy chorych w każdym innym czasie. W domu chorego należy przygotować stół przykryty białym obrusem, na nim krzyż i dwie świece. Warto pamiętać o tym, że księża mogą odwiedzać w domach nie tylko osoby chore, ale również takie, które z innych powodów nie mogą dotrzeć do kościoła, na przykład matki z powodu powikłań ciążowych oczekujące na narodziny dziecka w domu.

  

MAŁŻEŃSTWO

 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Małżeństwa:

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu“. (KKK 1601)

   • Ślub odbywa się z zasady w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Można zawrzeć Sakrament Małżeństwa w innym kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza tzw. licencji. UWAGA: W sprawach sakramentalnych nie jest istotne zameldowanie, a faktyczne zamieszkanie (powyżej trzech miesięcy)
   • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej około DWÓCH miesięcy przed ślubem (oczywiście dużo wcześniej można już ustalić termin ślubu) w celu spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.
   • Dokumenty jakie należy dostarczyć do spisania protokołu: Aktualne metryki chrztu (z datą nie starszą niż 3 miesiące przed ślubem) z adnotacją, że potrzebne są do ślubu. Zaświadczenie z USC o „braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa„. Świadectwo ukończenia Kursu przedmałżeńskiego lub bycia w jego trakcie i odbycia trzech spotkań w poradni rodzinnej. 
    • SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO
    • Odbywa się w kancelarii parafialnej aktualnego  miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. 
    • Przed spisaniem protokołu musicie zaopatrzyć się w kilka dokumentów:
     • dowody osobiste
     • świadectwa chrztu
     • Taki dokument mozna uzyskać tylko w parafii swojego chrztu. Na specjalnym blankiecie powinna znajdować się adnotacja o bierzmowaniu i małżeństwie. Dokument jest ważny tylko przez 3 miesiące do dnia ślubu. 
     • Jeśli byliście ochrzczeni (albo jedno z Was) w parafii, gdzie będzie spisywany protokół – nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w taki dokument
     • zaświadczenie z USC 
     • W Urzędzie Stanu Cywilnego należy pobrać 3 kopie stwierdzające Wasz stan wolny do zawarcia małżeństwa (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego, czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne 3 miesiące od dnia ślubu. Dokument ten nie jest potrzebny, gdy związek cywilny został już zawarty, wówczas przedstawiacie akt zawarcia związku cywilnego.
     • świadectwo uczestnictwa w katechizacji przedślubnej 
     • (nie zastępuje jej ukończona katecheza w szkole średniej)
     • świadectwo uczestnictwa w 3 spotkaniach w parafialnej poradni rodzinnej. 
     • Jeśli te spotkania są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej można donieść po ich zakończeniu.
     • ostatnie świadectwo szkolne o uczęszczaniu na lekcje religii
    • W przypadku gdy chcecie zawrzeć sakrament małżeństwa poza parafią zamieszkania, po dopełnieniu wszystkich formalności, powinniście otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w innej parafii [ LICENCJE] albo delegację z parafii zamieszkania do załatwienia wszystkich formalności w parafii ślubu (po uzyskaniu zgody parafii ślubu) [SUBSTYTUCJE].
   • terminy kursów:   https://diecezja.waw.pl/7123
   •    http://duszpasterstworodzin.pl/dla-narzeczonych/kursy-przedmalzenskie/
  • W tygodniu przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się aby spisać akt małżeństwa. Przynoszą ze sobą: zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach, zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi przedślubnej (po zgłoszeniu na zapowiedzi) oraz dane osobowe świadków: imię (imiona), nazwisko, wiek i adres.